Bestuur


Reeds meer dan 100 jaar vervult de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia een belangrijke, sociale rol in het gemeenschapsleven van Elverdinge. 

Dankzij de instroom van jeugdig, geschoold talent kan de harmonie haar orkestbezetting op peil houden. 

De ambitie: streven naar een kwalitatieve, muzikale beleving en het levendig houden van een hechte vriendschap.

 

Vlnr.: Ilse Kesteloot, Matthias Devlieger, Cathérine Lamaire, Peter Soenen, Korneel Callens, Graaf van Elverdinge, Bart Verplanken, Gravin van Elverdinge, Cynthia Debuyserie, Brecht Six en Paul Verraes

Wie is wie


Voorzitter

Peter Soenen


Op 11-jarige leeftijd startte Peter zijn trompetopleiding om deel uit te maken van de toenmalige fanfare van Elverdinge. Na het overlijden van zijn vader Roger Soenen in 1996 vroeg voorzitter Walter Huyghe hem om de plaats van zijn vader in te nemen binnen de bestuursploeg.

Bij de voorzittersverkiezing van 2018 werd gekozen voor ervaring en stabiliteit en kreeg Peter de kans om de bestuursploeg te leiden als trotse voorzitter van de Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Elverdinge.

Secretaris

Brecht Six


Sinds zijn toetreding in januari 2017 is het duidelijk dat de Elverdingse muziekmicrobe Brecht niet meer heeft losgelaten. Spelend op de tamboertrom zie je hem meestal vooraan bij een stapoptreden. Maar zijn ambities reiken ook verder, getuige de lessen trompet die hij momenteel volgt binnen onze eigen harmonie.

Als secretaris staat Brecht in voor een vlotte communicatie zowel binnen onze harmonie, als extern. Hij vormt dan ook het aanspreekpunt voor al onze partners. Zijn vlotte stijl en punctualiteit helpen hem ongetwijfeld deze taak met verve te vervullen.

Penningmeester

Matthias Devlieger


Toen Matthias in juni 2019 gevraagd werd om deel uit te maken van het bestuur van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Elverdinge moest hij niet lang twijfelen. Hoewel hij geen enkele noot muziek kan lezen, spreekt het verenigingsleven hem enorm aan en hij wou dan ook maar wat graag deel uitmaken van deze muzikale bende.

Sinds 2020 vervult Matthias binnen het bestuur ook de functie van penningmeester, een functie die hij met hart en ziel uitvoert.

Bestuurslid

Ilse Kesteloot


Al sinds de leeftijd van negen jaar heeft Ilse Kesteloot de muziekmicrobe te pakken. In het begin volgde ze notenleer bij de heer Walter Huyghe, bestuurslid van de toenmalige fanfare. In 1992 vervoegde Ilse de fanfare en speelde ze er beugel. Later schakelde ze over naar trompet, om na een passage met sax tenor terug te keren naar die oude liefde, de trompet.

Als oudste in een gezin van drie kinderen waar muziek totaal niet in de familie voorkwam, werd het verenigingsleven wel met de paplepel meegegeven aan Ilse. Haar ouders zaten in tal van Elverdingse verenigingen. Het was dan ook geen grote verrassing toen Ilse enkele jaren geleden het bestuur van onze harmonie kwam vervoegen. Daarbinnen is Ilse verantwoordelijk voor de uniformen van alle muzikanten en helpt ze mee met het onderhoud van onze sociale media.

Bestuurslid

Cynthia Debuyserie


Vele jaren terug bracht de liefde Cynthia naar het gezellige dorpje Elverdinge. Ondertussen woont ze er ook met haar vriend Chiel en zoontje Finn. Als sociaal geëngageerd persoon werd ze in 2010 maar wat graag deel van onze harmonie. Ze startte haar muzikale carrière als tenortrom in het trommelkorps. Al snel vervoegde ze ook de blazers en werd ze trotse hoornist.

Aangezien het helpen organiseren en concepten uitwerken kwaliteiten zijn van Cynthia, kreeg ze sinds januari 2017 binnen het bestuur van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Elverdinge de functie jeugdverantwoordelijke en evenementen onder haar bevoegdheid. Het organiseren van activiteiten zoals repetitiedagen/weekends, het concretiseren van de praktische uitwerking van concerten … behoren onder meer tot haar takenpakket.

Bestuurslid

Cathérine Lamaire

 

Cathérine is zonder twijfel wat ze noemen, een bezige bij. Van jongs af aan ging ze op zoek naar meerdere artistieke uitlaatkleppen: notenleer volgen, piano spelen, zingen, dans, tekenen, beeldhouwen…

In haar studies koos ze voor een opleiding Communicatiewetenschappen aan de VUB.

Na ettelijke jaren in Brussel gewerkt te hebben, werd zij in 2007 communicatie-verantwoordelijke bij de Stad Ieper.  Media, pers en public relations zijn duidelijk haar dada.

Door Herman Baron kwam zij in contact met de Elverdingse Harmonie. Ze verhuisde in 2013 ook naar Elverdinge. Toen haar gevraagd werd om bestuurslid te worden twijfelde zij niet. 

"Onze harmonie is een bloeiende en dynamische vereniging. Het geeft me een fijn gevoel er deel van te mogen uitmaken."

Bestuurslid

Bart Verplanken


De toetreding van Bart tot het bestuur van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Elverdinge is er één van bijzondere aard. Het gebeurt niet vaak dat een zoon zijn vader opvolgt in diens engagementen. Het getuigt des te meer van de passie en liefde die Bart voelt voor onze harmonie. Hoewel hij geen instrument bespeelt, volgde hij in zijn “jonge jaren” wel een viertal jaar notenleer, met de trompet/bugel als instrument.

Sinds 2020 maakt Bart dan ook trots deel uit van ons bestuur. Als materiaal- en instrumentverantwoordelijke zorgt hij voor de praktische ondersteuning van onze muzikanten. Hij legt dan ook graag zijn oor te luister bij de muzikanten.

Bestuurslid

Korneel Callens


In 1998 trad Korneel toe bij de toenmalige Elverdingse fanfare als beginnende trommelaar. Het was zijn droom om fier als een pauw op de eerste rij te kunnen lopen bij talrijke uitstappen. Het duurde dan ook niet lang vooraleer hij ook wekelijks deelnam aan de repetities en zich zo in te werken in het percussieteam. Korneel speelde jarenlang op de grote trom en tal van ander slagwerk, maar keek er altijd naar uit om drum te kunnen spelen. Dit instrument speelt hij nu een tiental jaar en nog steeds met enorm veel plezier.

Sinds september 2018 maakt Korneel deel uit van het bestuur van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Elverdinge, waar hij de functie van trommelkorpsverantwoordelijke voor zijn rekening neemt.

Bestuurslid

Renaat Debouvere


Sinds 2007 is Renaat Debouvere een zeer actief lid van de Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Elverdinge. Zijn muzikale carrière begon echter nog veel vroeger, namelijk al in 1992. Het mag dus duidelijk zijn dat Renaat op muzikaal vlak al de nodige ervaring en bagage kan toevoegen aan ons bestuur.

Al deze ervaring en kennis komt Renaat ten goede bij de uitoefening van zijn functie: het beheer en onderhoud van het muzikale eigendom van onze harmonie. Renaat staat in voor de documentatie van onze instrumenten en ledenfiches.


Socials

Quick links